05 november 2018

Berendsens CSR-indsats: Verdensmål nr. 14 – Livet i havet

Havforureningen er steget med 26 % siden starten af den industrielle revolution – og mikroplast og plastaffald flyder i de danske fjorde og verdenshavene. Derfor stræber vi hver dag efter at støtte op om FN’s verdensmål nr. 14: ”Livet i havet”.

FN’s verdensmål nr. 14 handler om at bevare og sikre et bæredygtigt brug af verdens have. På globalt plan findes der i gennemsnit 13.000 stykker plastaffald per kvadratkilometer i havet – og selvom de danske rensningsanlæg opfanger 80-99 % af alt mikroplast fra vask af bl.a. kunststoffer, ender mikroplasten som slam, der bruges til at gøde landets marker. Derfor har vi hos Berendsen i de kommende år fokus på at begrænse forureningen fra plastik:

  • På Berendsen-vaskeriet i Karup tester vi i et nyt projekt med Teknologisk Institut, om det er muligt at måle og tidligt i processen fjerne de små mikroplastpartikler på ned til en tusindedel millimeter, som naturligt udskilles under industrivask af bl.a. måtter
  • I 2017 valgte alle vores nordiske Berendsen-afdelinger, at vores foretrukne måtteproducent fremover skulle være Milliken, der kan fremstille vores nylonmåtter af regenereret nylongarn, som bl.a. kommer fra aflagte fiskenet ("spøgelsesnet") fra bunden af verdens have – læs mere her
  • Vi er en af sponsorerne af The Ocean Run-løbet, hvor alle de indsamlede penge går til non-profit-organisationen Plastic Change
Verdensmaal

”Vi har sat os det ambitiøse mål, at vi over de næste 5 år skal kunne opsamle al den mikroplast, der udledes fra vores landsdækkende vaskerier, i nye filtre, som vi vil installere – og når plasten er opsamlet, så vil vi naturligvis sende den til ansvarlig genanvendelse”, siger Berendsen Danmarks Miljø- og arbejdsmiljøkonsulent, Dennis Smidt 

 

Læs mere i vores CSR-rapport her

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Ved fortsat brug af denne hjemmeside, giver du dit samtykke om Berendsens brug af cookies. Se vores cookie-politik for en mere detaljeret beskrivelse om brugen af cookies